คลินิก เทคนิคการแพทย์

คลินิก เทคนิคการแพทย์ และสหคลินิก (Official partners) 
จุดให้บริการ iCheckTest เก็บตัวอย่าง ส่งตรวจ แจ้งผลตรวจ ให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพ 
หมายเหตุ ;
กทม.และจังหวัดอื่นๆ 209 คลินิก กรุณาสอบถามที่ admin หรือ ทนพ.ชยุต โทร. 061-717-1222


22 เมษายน 2564

ผู้ชม 1003 ครั้ง