ความเสี่ยง&สัญญาณเตือนภัย

คุณเสี่ยงแค่ไหน มะเร็งปากมดลูก ?
กรณีใดต้องไปพบแพทย์ หรือ กรณีใดที่ต้องตรวจคัดกรอง ?

 
 

1. กรณีมีอาการ เป็นสัญญาณเตือนภัยมะเร็งปากมดลูก 

   1.  มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ที่ไม่ใช่ประจำเดือนปกติ 
   2.  มีเลือดออกขณะหรือหลังมีเพศสัมพันธ์ 
   3.  มีน้ำปนเลือดออกจากช่องคลอด 
   4.  มีการตกขาวผิดปกติ มีสีที่เปลี่ยนไป มีกลิ่นรุนแรง 
   5.  ขาบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ


2.  กรณีไม่มีอาการ คุณเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ? 


  1.  ผู้หญิงอายุ 30-65 ปี และเคยมีเพศสัมพันธ์ 
  2.  มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือมีคู่นอนหลายคน 
  3.  ไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรอง หรือ เว้นการตรวจเกิน 5 ปี ในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว 
  4.  เคยมีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส เริม หนองใน  HIV 
  5.  เคยมีประวัติรักษารอยโรคที่ปากมดลูก (CIN)

ทำไมต้องตรวจคัดกรอง...มะเร็งปากมดลูก ?
    


1.  เพื่อให้ทราบว่า กรณีใดที่ปลอดภัย หรือ กรณีใดที่กำลังถูกคุกคาม และต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายในค้นหารอยโรคมะเร็ง
2.  เพื่อหยุดยั้งมะเร็งก่อนเป็นมะเร็งลุกลาม "รู้ก่อนรักษาก่อน"    
3.  เพราะมดลูกทั้งหมด เป็นส่วนที่มีความสำคัญของผู้หญิง จึงต้องปกป้องและรักษาใว้ให้ดีที่สุด ปลอดภัยจากมะเร็งร้ายคุกคาม
 *ขอขอบพระคุณข้อมูล สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย , นท.นพ.ทรงพล สนธิชัย สูตินรีแพทย์ มะร็งนรีเวช รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต  โทร.08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9

 


08 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 1110 ครั้ง